Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Föräldraråd

Föräldraråd finns för att föräldrarna ska få inflytande och information om vår verksamhet.

Det är två föräldraråd under ett år, ett föräldraråd är på hösten och ett är på våren. Båda föräldraråden är tillsammans med förskolan Rosen. Det är rektorn för förskolorna som håller i föräldrarådet.

Finns det intresse av att bli föräldrarådsrepresentant så hör vårdnadshavare av sig till respektive avdelning. Datum och plats för föräldraråden kommer ut på avdelningarna när det är aktuellt.