Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Checka vem - ett verktyg för att inkludera jämlikhet i beslutsfattande

Alla har rätt att få komma till tals, utvecklas och delta i samhället oavsett vilka vi är. Enligt diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras utifrån ålder, kön, könstillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ursprung.

En bild som ska illustrera jämlikhet . En våg med fem män till vänster och fem kvinnor till höger. Bilden är en illustration.

Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra hela kommunen från styrdokument till vardagliga möten och händelser. Det är inte lätt, då det finns många olika perspektiv att ha hänsyn till. Arbetet med jämställdhet och jämlikhet är också i ständig utveckling. Till stöd för vårt gemensamma arbete har vi lagar och regler, men även styrdokument och lokala verktyg.

Ett lokalt verktyg är Checka vem. Det ska fungera som stöd i framtagandet av utredningar, tjänsteskrivelser och beslut. I alla tjänsteskrivelser och utredningar som tas fram ska Checka vem användas. På Komin finns verktyget Checka vem samt en informationsfilm om hur verktyget ska användas. Just nu pågår framtagande av ny tjänsteskrivelsemall och i den nya mallen så finns rubriken Checka vem med. Det finns en referensgrupp för Checka vem bestående av de tjänstepersoner inom kommuner som skriver många utredningar och tjänsteskrivelser. De kommer att ge feedback på verktyget och under år 2021 så kommer Checka vem att uppdateras för att verktyget ska bli så användarvänligt och funktionellt som möjligt.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Verktyget Checka Vem Pdf, 413.1 kB.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test