Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tidningar och tidskrifter

Databaser märkta med * kan du bara nå inom skolans nätverk. Här hittar du databaser som vi abonnerar på. Allmänna databaser hittar du under Databaser.

En hög med dagstidningar.

Artikelsök*

Genom Artikelsök får du hänvisningar till artiklar från 11 svenska dagstidningar och cirka 500 tidskrifter. Vissa tidningar och tidskrifter finns också tillgängliga i fulltext.

Artikelsök*

DOAJ

Här hittar du fritt tillgängliga tidskrifter och artiklar inom olika vetenskapliga områden.

DOAJ

Globalarkivet

I Globalarkivet hittar du artiklar och annat material från föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling. Du kan söka via ämnen eller geografi. Materialet är publicerat under 2000-talet.

Globalarkivet*

IPS- Inter Press Service*

Stora delar av världen är ofta underbevakade, ignorerade eller uppmärksammas bara vid kriser. Genom att använda nyhetsbyrån IPS får du tillgång till nyhetsartiklar på svenska om bland annat mänskliga rättigheter, miljö, internationell ekonomi, hälsa, genderfrågor och vetenskap i Afrika, Asien och Latinamerika. Artiklarna skrivs av lokala journalister.

Inter Press Service*

Newspaperindex

Newspaperindex har länkar till dagstidningar i många länder. Här finns nationellt tongivande media och minst en engelskspråkig tidning i varje land.

Newspaperindex*

Library pressdisplay*

Library pressdisplay ger dig möjligheten att läsa tidningar från en stor mängd längder. Du behöver ditt lånekort för att kunna logga in.

Library pressdisplay*

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test