Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sälja eller servera folköl

Du som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljnings- eller serveringsställe. Det är alkohollagen som reglerar försäljningen och serveringen av folköl.

Vid försäljning eller servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning, och det måste också säljas/serveras mat.

Du ska även anmäla om ett ägarskifte görs. Du måste betala en avgift varje år för den tillsyn som handläggaren gör av din verksamhet.

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.

Anmäl försäljning av folköl

Du som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till Hallsta­hammars kommun. I din anmälan ska du också bifoga ditt egenkontrollprogram.

Om en verksamhet byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

E-tjänst för folköl

Avgift för tillsyn

Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning eller servering av folköl. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Socialnämndens taxor och avgifter

Detta gäller vid försäljning av folköl

Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen:

  • Har fyllt 18 år.
  • Inte är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • Inte kan misstänkas langa, det vill säga sälja vidare eller ge till en person som inte själv får köpa folköl.

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du måste också enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Egen­kontroll­programmet ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring och är ansvarig för tillsynen vid försäljningsställen för folköl.

Marknadsföring av folköl är tillåten utanför och inne på ett försäljningsställe. Utanför försäljningssäljstället kan det vara en skylt, affisch eller likande som är monterad på fasaden eller en skylt som står inom några meters avstånd från ingången.

Reklam och marknadsföring av folköl får inte vara påträngande, uppsökande eller
uppmana människor att dricka folköl. Utformningen får heller inte väcka särskild uppmärksamhet eller uppmana till att dricka folköl. Marknadsföringen får inte vara ett dominerande inslag i miljön, genom till exempel omfattande exponering av varan. Den får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt
25 år.

Påföljder – Så kan du straffas om inte lagen följs

Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning eller servering av folköl i din verksamhet. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om folköl säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Mer & fördjupad information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning och servering av folköl.

Folköl - beskrivning av detaljhandel och servering - Folkhälsomyndigheten

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Alkohollag (2010:1622) - Sveriges Riksdag

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Reglementen och förbundsordningar - Socialnämndens delegationsordning

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test