Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Boende

Du som är äldre i Fagersta kommun och känner att du inte till fullo klarar av att bo själv, eller att du behöver ett boende som är mer anpassat efter dina behov, har flera olika boendealternativ att överväga.

Till höger hittar du olika boenden för äldre inom Fagersta kommun

Insatser inom äldreomsorgen är till för att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Ansökan om bistånd

E-tjänst – Ansökan om insats för äldre och funktionshindrade enligt SoL

E-tjänst – Inkomstredovisning