Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk av mer än 60 besöksmål på temat industrihistoria. Det handlar om ett 75 kvadratmil stort område från Finnmarken i södra Dalarna till Mälardalen i Västmanland.

Aktuell information

Flera av Ekomuseums besöksmål i Fagersta påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i regionen.

Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har sitt säte i Fagersta men kansliet ligger numera i Ludvika.

Besöksmålen är oftast autentiska på platser i landskapet där historien en gång hände på riktigt och beskriver olika aspekter av teknik, arbete och liv i Bergslagen förr. Här finns gruvor, hyttor, bruk, arbetarbostäder, herr- och bergmansgårdar, kraftverk, järnvägar och kanaler.

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum-skylt till vänster. Till höger två cyklar

Ekomuseum-Skylt vid Trummelsbergs bruk

I Fagersta ingår Engelsbergs bruk, Oljeön, Dunshammarmuseet, Västanforsområdet, Semlaområdet, Fagersta brukssamhälle- och museum, stationssamhället i Ängelsberg samt Trummelsbergs bruk i Ekomuseum Bergslagen.

Karta över Ekomuseum Bergslagen

Prefixet eko- är detsamma som i ekonomi och ekologi och kommer från grekiskans oikos, som betyder hushåll. Ett ekomuseum vill beskriva sammanhanget mellan "människa – miljö – landskap", det vill säga natur och kultur.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test