Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Trummelsberg

Djupt inne i bergslagsskogen ligger resterna efter det som en gång var Trummelsbergs bruk. I dag har naturen återtagit det mesta av platsen men spåren efter den livliga järnhanteringen går att se i landskapet.

Slaggstenpelare

På en kulle tronar pelarna i slaggsten som en gång var kolhuset. I sjön ligger resterna efter hamnpirerna där pråmarna lade till som fraktade tackjärnet till Färna bruk. Längs med vägen syns spåren efter den hästdrivna järnvägen där malm och kol transporterades.

Rester av hamnpir. På piren växer träd

Trummelsbergs bruk grundades av Olav Trummel år 1622 och verksamheten pågick ända fram till år 1907. Förutom järnhanteringen har man en gång odlat sparris här och i mossen en bit bort bröts torv. På området finns grillplats och vindskydd.

Observera att slaggstenspelarna ligger på en brant kulle. Platsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Vatten porlar intill lämningar från bruket

Vandringsleden Bruksleden går igenom området. Etappkartor finns Bruksledens webbplats. Översiktskarta finns även via den digitala friluftsguiden Naturkartan.
BruksledenNaturkartan

Trummelsbergs bruk ingår i Ekomuseum bergslagen.

Ekomuseum

Hitta hit från Fagersta:
Kör cirka 14 km mot Västerås, riksväg 66.
Sväng därefter av mot Trummelsberg på höger sida.
Kör cirka 5 km och du är därefter framme vid Trummelsbergs bruk.
Parkering finns intill. Kolhusruinen finns till höger på en höjd/kulle.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test