Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Elever räcker upp händerna

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Den ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till barnet börjar sin grundskoleutbildning.

Förskoleklass A: 0223-443 50
Förskoleklass B: 0223-444 24