Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2024 kan laddas ner som PDF här Pdf, 121.5 kB..

Kommunfullmäktige

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sep

Okt

Nov

Dec

19

18

22

20

10

23

21

18

16

Kommunstyrelsen

Feb

Mar

Apr

Maj

Sep

Okt

Nov

Dec

6

5

9

7, 28

3

1, 15

5

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

16

13

12

18

14

11

20

10

15

12

Välfärd- och servicenämnden

Jan

Feb

Mar

Maj

Jun

Sep

Okt

Dec

17

12

13

2

12

11

14

11

Personalutskottet

Jan

Mar

Aug

Okt

25

21

22

17

Rådet för funktionsrätt

19 mars, 21 maj, 17 september, 19 november

Socialnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

29

20

25

23

27

17

26

30

22

25

17

Socialnämndens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

15

12

11

15

13

10

1

12

16

14

18

9

Utbildningsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

30

21

20

24

22

19

21

25

23

20

11

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Jan

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

17, 31

6

8

8

3

14

12

9

6, 27

Utbildningsnämndens ärendeberedning

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Sep

Okt

Nov

8, 29

23

26

24

22

2, 25

23

20

Västmanland-Dalarna överförmyndarnämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

15

14

18

16

13

15

12

10

14

12

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE)

22 februari, 16 maj, 12 september och 14 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

25

29

27

29

29

20

15

9

3

7

4

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

16

20

19

16

21

11

27

24

29

26

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

Mar

Jun

Okt

Dec

7

20

3

5

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion 2023

Mar

Maj

Okt

Dec

21

23

24

12

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott 2023

Feb

Apr

Sep

Nov

22

24

26

21

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Mar

Apr

Sep

Nov

1

26

27

29

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd 2023

Jan

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24

6

42, 3

8

5

6

4

3

5

17

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd - beredning 2023

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jul

Aug

Sep

Okt

Dec

9

20

19

24

23

23

20

18

23

4

Bergslagsbo i Fagersta AB

Feb

Mar

Maj

Sep

Okt

Nov

20

26

6

24

22

26

VafabMiljö Kommunalförbund

Mar

Apr

Jun

Sep

Dec

13

25-26

11

27

6

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test