Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2023 kan laddas ner som PDF här Pdf, 132.5 kB..

Kommunfullmäktige

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sep

Okt

Nov

Dec

20

20

24

22

12

25

23

20

18

Kommunstyrelsen

Jan

Mar

Apr

Maj

Sep

Okt

Nov

Dec

10, 31

7

4

9, 30

5

3, 18

7

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

19

9

16

20

11

27

17

14

12

16

Välfärd- och serviceutskottet

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

18

8

15

19

17

14

16

20

11

15

Personalutskottet

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Okt

27

9

16

20

11

15

17

11

Rådet för funktionsrätt

14 mars, 16 maj, 12 september, 14 november

Socialnämnden

Jan

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

4, 30

6, 27

25

29

19

28

26

23

27

19

Socialnämndens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

16

13

13

11

15

12

3

14

11

16

6

11

Kommunala pensionärsrådet

13 mars, 15 maj, 11 september, 6 november

Utbildningsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sep

Okt

Nov

Dec

11, 25

22

22

26

24

26

19

25

22

13

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sep

Okt

Nov

11

8

8

5

10

7

6

11

8, 28

Utbildningsnämnden presidium

Feb

Mar

Maj

Aug

Okt

Nov

1

1, 30

3, 31

31

4

1, 22

Västmanland-Dalarna överförmyndarnämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

16

9

13

11

15

17

21

12

16

14

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE)

23 februari, 25 maj, 28 september och 16 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sep

Okt

Nov

Dec

26

23

30

27

25

28

7

5

2

7

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

17

14

21

18

16

20

28

26

24

28

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

Feb

Jun

Okt

Dec

23

29

5

7

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion

Jan

Mar

Maj

Okt

Dec

12

23

25

19

18

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott

Feb

Apr

Sep

Nov

23

27

21

23

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Feb

Apr

Sep

Nov

24

28

29

24

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

Jan

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24

7

4, 5

4

7

8

4

5

7

19

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd -beredning

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jul

Aug

Sep

Okt

Dec

10

21

21

19

24

25

22

20

25

5

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test