Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2022 kan laddas ner som PDF här Pdf, 131.8 kB.. Samtliga datum återfinns också listade nedan.

Kommunfullmäktige

21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

Kommunstyrelsen

1 februari, 8 mars, 5 april, 11 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 18 oktober (budgetbehandling), 8 november, 6 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

18 januari, 2-3 februari (budgetberedning), 10 februari, 17 mars, 28-29 mars (ram- och bokslutsberedning), 21 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti, 29-30 augusti (budgetberedning), 13-14 september (budgetberedning), 15 september, 13 oktober, 17 november.

Kultur- och fritidsutskottet

19 januari, 9 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 12 september, 12 oktober, 16 november.

Förhandlingsutskottet

27 januari, 21 april, 2 september, 29 september, 11 november, 30 november.

Socialnämnden

31 januari, 28 februari, 28 mars, 26 april, 30 maj, 20 juni, 31 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Socialnämndens arbetsutskott

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 16 juni, 4 juli, 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december.

Utbildningsnämnden

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 24 maj, 8 juni, 18 augusti, 21 september, 27 oktober, 23 november och 14 december.

Utbildningsnämndens arbetsutskott

12 januari, 9 februari, 16 mars, 7 april, 11 maj, 24 maj, 17 augusti, 7 september, 12 oktober, 9 november och 29 november.

Utbildningsnämnden presidium

1 februari, 9 mars, 30 mars, 4 maj, 18 maj, 31 augusti, 5 oktober, 28 oktober och 22 november.

Överförmyndarnämnden

12 januari, 2 februrari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVe)

24 februari, 17 maj, 22 september och 17 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 31 maj, 30 juni, 8 september, 5 oktober, 3 november och 1 december.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 2 3maj, 21 juni, 31 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

22 februari, 21 juni, 5 oktober och 7 december.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion

24 mars, 19 maj, 20 oktober och 19 december.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott

24 februari, 29 april, 24 september och 24 november.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

29 februari, 29 april, 21 september och 25 november.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

11 januari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 9 augusti, 6-7 september, 4 oktober, 8 november och 27 december.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd -beredning

22 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 26 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober och 13 december.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test