Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanträdesplan

Här kan du se när våra nämnder och direktioner sammanträder.

En sammanställning av samtliga möten för år 2023 kan laddas ner som PDF här Pdf, 132.6 kB..

Kommunfullmäktige

Se ovan.

Kommunstyrelsen

Se ovan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Se ovan.

Kultur- och fritidsutskottet

Se ovan.

Förhandlingsutskottet

Se ovan.

Socialnämnden

4 januari, 30 januari, 6 mars, 27 mars, 25 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 26 september, 30 oktober, 27 november, 19 december

Socialnämndens arbetsutskott

16 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Utbildningsnämnden

Se ovan.

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Se ovan.

Utbildningsnämnden presidium

Se ovan.

Överförmyndarnämnden

Se ovan.

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVe)

23 februari, 25 maj, 28 september och 16 november.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - direktion

Se ovan.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - beredning

Se ovan.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) - ägarberedning

Se ovan.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - direktion

Se ovan.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) - arbetsutskott

Se ovan.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Se ovan.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

Se ovan.

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd -beredning

Se ovan.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test