Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Sköldpaddan

Sköldpaddan är en förskoleavdelning på Rosen för barn 1-3 år.

Om Sköldpaddan

På Sköldpaddan strävar vi efter att barnen ska vara trygga, självständiga och glada. Vi har utevistelse varje dag där vi utforskar vår närmiljö. Vi strävar efter att vår innemiljö tillgodoser barnens intressen och behov. Genom leken utforskar vi pedagoger tillsammans med barnen olika områden inom NTA, matematik, sång, musik, rörelse, sagor och berättande, Vår verksamhet planeras utifrån läroplanens mål.

Kontakt

0223-444 92

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: skoldpaddan_rosen