Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Någon skriver med penna i ett block

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, en lokal arbetsplan och avdelningarnas egna arbetsplaner. Lpfö18 finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Hela förskolan arbetar med de 6 diskrimineringsgrunderna i vårt arbete med Aktiva åtgårder, som är ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering.
Vi har ett projekt där personalen får kompenetnsutveckling i barns språkutveckling, detta projekt heter Läslyftet och är fortlöpande

Alla avdelningar arbetar med grönflagg som ska genomsyra hela verksamheten. Varje läsår väljs ett fokusområde ut som avdelningarna arbeta utefter.

Hela förskolan firar och uppmärksammar traditioner tillsammans.

Skolverket