Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Förskolan Vilhelmina.

Dungen

Dungen är en förskoleavdelning på Vilhelmina för barn ett till fem år.

Om Dungen

På Dungen arbetar en förskollärare och två barnskötare.

I dagsläget har vi 18 barn mellan ett och fem år i vår mångkulturella barngrupp.

Vi tycker att det är viktigt att det är roligt att komma till förskolan. Vi strävar efter att verksamheten präglas av glädje, meningsfulla sammanhang och delaktighet vilket främjar självkänsla, respekt och tolerans för andra.

Alla barn ska känna att dom är en tillgång i gruppen och vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande förhållning-och arbetssätt, då språket är nyckeln till lärande. Vi delar in oss i mindre grupper för att öka talutrymmet men också för att det ska bli lättare att lyssna på varandra.

Vi pedagoger ser oss som medforskande som stöttar, utmanar och uppmuntrar barnen att samarbeta.

Dungen 0223-445 64