Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden för aktuellt år. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare pressmeddelanden.

2021-04-26

Digital pressträff: Tygghetsöverenskommelse

Ica Supermarket Fontänen samt Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun och Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen.

Vi som har samlats kring denna överenskommelse vill tillsammans göra skillnad för att skapa en ännu tryggare miljö i och runt ICA-butikerna i Fagersta, för anställda och kunder. Samverkan för trygghet fastnar ofta på en strategisk, övergripande och abstrakt nivå. Vi vill ha verkstad och handling och därför känns det viktigt att fokusera på konkreta åtgärder för ökad trygghet inom ramen för en så kallad trygghetsöverenskommelse, där vi enats om ett antal aktiviteter som vi kommer att genomföra.

- Vi ser det som en vidareutveckling av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kommunen bedriver. Det är ett samarbete mellan olika delar av samhället som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa, även om vi kommer in med olika infallsvinklar och perspektiv så landar det i en samsyn på hur vi tar oss an det. Vi ser förstås gärna att fler dagligvaruhandlare ansluter till detta, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande

- Vi har tagit initiativ till denna trygghetsöverrenskommelse för att vi vill stärka tryggheten för våra kunder och anställda såväl inne i butiken som området utanför. Brott och otrygghet i och runt butiksmiljön är tyvärr ett återkommande problem vi som handlare har att hantera. Det vill vi motverka så att det alltid ska kännas tryggt att vistas i och omkring våra butiker, säger Stefan Barklund och Håkan Lundman, handlare på ICA Supermarket Fontänen och ICA Supermarket Fagersta.

I ett första steg lägger vi fokus på att etablera och bygga snabba kontaktvägar, utbyte av aktuella lägesbilder samt delade kunskaper kring eventuella insatser som krävs. Om vi tillsammans kan identifiera och förstå en lägesbild så finns det bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser, roller och uppdrag lösa problemen som uppstår. Det är det första steget till att öka tryggheten i och området kring butikerna och det tar vi nu.

Vi bjuder in till digital pressträff, för att presentera trygghetsöverenskommelsen närmare och ge er möjligheter att ställa frågor.

När: Torsdag den 29 april klockan 12.30 | Var: Digitalt

Medverkar gör kommunalråd Marino Wallsten och kommunchef Karolina Berglund, Fagersta kommun, Stefan Barklund och Håkan Lundman, ICA-handlarna, Lina Lunneborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Norra Västmanland, Petronella Hjertqvist, kommunpolis , Anna Larsson, områdespolis samt Ana-Maria Cuturic, Västanfors-Västervåla församling.

Anmäl ert intresse så skickar vi en länk till pressträffen!
Annika Hedberg-Roth, annika.hedberg.roth@fagersta.se, 0223-440 64

Välkomna!

För mer information, kontakta:
Lars Ilmoni, ICA-handlarnas Förbund, 070-781 17 39, lars.ilmoni@icahandlarna.se

Ungdomar som dricker alkohol.

2021-04-22

Digitalt samtal om unga och alkohol

Nu går vi mot ljusare tider vilket är underbart! Men vår och sommar, med valborg som den första riskhelgen, är också perioder då risken är stor att många unga provar alkohol för första gången, och även dricker mer alkohol än andra perioder under året.


Därför bjuder vi in vårdnadshavare till ett digitalt samtal om unga och alkohol. Vi berättar om hur kommun och polis arbetar med dessa frågor, och ger råd om hur vårdnadshavare kan agera och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Det finns även möjlighet att ställa frågor under träffen. Samtalet livesänds via Fagersta kommuns sida på Facebook.

När: Tisdag den 27 april klockan 19.00-20.00
Var: Digitalt via www.facebook.com/fagerstakommun

Medverkande på livesändningen är representanter från kommunens öppenvård och polisen.

Vårdnadshavare är jätteviktiga och vi vill erbjuda dem stöd för att hantera frågor som rör alkohol och unga!

För mer information, kontakta:
Annika Hedberg Roth, utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet
0223-440 64, annika.hedberg.roth@fagersta.se

Snöiga vägar och träd, Malmen i bakgrunden.

Här kommer det nya trygghetsboendet att byggas.

2021-02-05

Fagersta kommun och Riksbyggen i samarbete om nytt Trygghetsboende

Nu inleder Fagersta kommun och Riksbyggen ett samarbete för att ta fram ett beslutsunderlag för byggandet av ett nytt Trygghetsboende. Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta med upplåtelseformen Kooperativ Hyresrättsförening. Preliminärt kan inflyttning ske under 2023.

– Det har länge efterfrågats centralt belägna flerbostadshus för äldre som vill flytta från sina villor och samtidigt ser vi en möjlighet för kommunen att bredda serviceutbudet för den målgruppen. För Fagersta är detta samarbete mellan kommunen och Riksbyggen något som kommer att skapa bra boendelösningar för den äldre målgruppen och vi har starka förhoppningar att bygget kan komma igång redan i år, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Trygghetsboendet vänder sig till personer som är 65+ och planeras att få 25-35 lägenheter, beroende på intresset. En intresseanmälan kommer att skickas ut till alla i Fagersta som är över 63 år.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över samarbetet med Fagersta kommun. Riksbyggen har under lång tid arbetat med att skapa anpassade bostäder för äldre genom Kooperativ Hyresrättsförening, säger Hans Ollman som är affärsutvecklare för boende för äldre på Riksbyggen.

Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta, öster om Coops parkering och Vårdboendet Malmen.

– Vi planerar nu för moderna lägenheter i olika storlekar, från 1-3 rum och kök med balkong. I boendet kommer det att finnas en gemensamhetslokal och en trevlig utemiljö för att underlätta sociala aktiviteter, berättar Hans Ollman.

Nästa steg i processen är att Riksbyggen i samarbete med kommunen arbetar fram ett gediget underlag för beslut i kommunfullmäktige (KF).

Om kooperativa hyresrättsförening för äldre

Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening (KHF) boende för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

– Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande och samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt tillgodose efterfrågan av trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, avslutar Hans Ollman.

För mer information, kontakta:
Hans Ollman, affärsutvecklare boende för äldre Riksbyggen
070-279 32 91


2020-12-16

Nu lanserar vi nya fagersta.se!

Med tillgängligheten i fokus har vi byggt om fagersta.se för att så många som möjligt ska kunna ta del av vår information. Vi passade också på att uppdatera och snygga till sidan!

Den nya hemsidan ska bättre tillmötesgå dagens krav på digital kommunikation och användarna kommer att möta en mer lättillgänglig hemsida.

- Kommunens hemsida är en högt prioriterad kommunikationskanal för oss. Det är viktigt att du som besöker hemsidan enkelt kan hitta det du söker och att hemsidan självklart också lever upp till de nya krav på tillgänglighet som finns, säger Karolina Berglund, kommunchef.

Vår nya hemsida är så kallat responsiv och ska fungera lika bra oavsett om du surfar från en mobil, platta eller dator. Ungefär hälften av de som besöker den kommunala hemsidan använder i dag mobilen. Fokus för den nya hemsidan, förutom en modern design som gör det enklare att navigera i, är ”besökaren i fokus” det vill säga att förenkla för användaren så mycket det går.

- Det är viktigt att Fagersta kommun har bra kanaler för lättillgänglig information, som samtidigt är enkel att använda. Den service kommunen tillhandahåller är till för alla, det här blir ett stort steg framåt, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande.

Vi passade även på att snygga till vår finska sida, då vi är ett finskt förvaltningsområde.

fagersta.se/finska


Presskontakt

Kommunikationsenheten

Kommunikationsstrateg Lena Bylund
telefon 0223-442 87, e-post lena.bylund@fagersta.se

Kommunikatör Jonna Stenström
telefon 0223-448 86, e-post jonna.stenstrom@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test