Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Beredskapsveckan genomföras alltid vecka 39.

Beredskapsveckan 2023 har temat Öva!

Alla behöver öva för att stärka sin krisorganisation eller höja sin kunskap om effekterna av kris och krig. Exempelvis företag, politiker, samhällsviktiga verksamheter, lokalföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och media. Men det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer under sommaren 2023 presentera ett övningsverktyg för privatpersoner med praktiska och lärande inslag som kan genomföras individuellt, i familjen, föreningen, på arbetsplatsen, med grannar och vänner.

Du är en del av Sveriges beredskap

Det du kan göra är att vara förberedd på att saker och ting kan inträffa. Det kan bli strömavbrott, översvämning, problem med dricksvattnet eller värmebölja.

På både Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och här på kommunens hemsida finns information om vad du själv kan göra för att stärka din egen beredskap och exempel på vad som skulle kunna inträffa i samhället.

MSBs Råd till privatpersoner - Förbered dig för kris

Broschyr till alla hushåll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade under 2018 ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. Syftet med broschyren är att ge information för att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test