Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och är tillsammans med de olika nämnderna ansvarig för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens centrala uppgifter

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
  • Utveckling av den lokala demokratin
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
  • Samordna frågor som rör de kommunala samverkansorganisationerna
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
  • Omvärldsbevakning

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten med undantag från särskilda tillfällen då styrelsen bjuder in till öppet sammanträde. Protokollen från sammanträdena är däremot offentliga handlingar. De kan tillsammans med föredragningslistor och sammanträdeshandlingar läsas här på hemsidan eller beställas från kommunkansliet.

Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och ett antal ersättare. Det finns också ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott bestående av fem ledamöter och lika många ersättare. Dessa bereder en del av de ärenden som tas upp på sammanträdet men har också delegation av att besluta i vissa ärenden.

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter från och med 2021:
Marino Wallsten (S) - ordförande
Jan Johansson (M) - vice ordförande
Åsa-Märta Sjöström (S) - andre vice ordförande
Gustav El-Rachidi (S)
Eleonor Wikman (S)
Annelie Lindh (M)
Bengt Lindgren (S)
Linda Normann (V)
Shiro Biranvand (V)
Bertil Fredriksson (SD)
Christer Borg (SD)


Ersättare från och med 2021:
Niclas Bergström (S)
Lena Eldståhl (S)
Sune Andersson (S)
Ulrika Skoglund (S)
Tony Himmler (S)
Magnus Bohman (L)
Barbro Norström (SjvU)
Teemu Sulin (V)
Ann-Christine Andersson (V)
Christer Falk (SD)
Marianne Nordin (SD)

Ordförande Marino Wallsten kan kontaktas på marino.wallsten@fagersta.se och 0223-44100.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test