Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Brandrisk och Eldningsförbud

Innan du eldar så håll koll på brandrisken och huruvida det råder eldningsförbud där du är.

Om brandrisken är tillräckligt stor så kan det beslutas om eldningsförbud. Råder brandrisk så sker eldning på egen risk. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Eldningsförbud är något som i Västmanland bestäms av räddningstjänsterna. Här i Fagersta kommun är det Södra Dalarnas räddningstjänst som bestämmer om det råder eldningsförbud i kommunen. Information om eldningsförbud råder finns på räddningstjänstens hemsida Eldning utomhus. Där finns även mer information om vad som gäller vid eldningsförbud.

Om du har en smartphone så kan du ladda ner appen Brandrisk UTE. I den kan du under vår och sommar få en aktuell brandriskprognos för just där du befinner dig.

Du hittar den där appar finns.

Krisinformation.se har en karta över aktuella eldningsförbud.

Krisinformation.se Eldningsförbudskarta

Gällande gräsbrandsrisker och huruvida eldningsförbud råder bör man kontakta Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Eldningsförbud

Eldningsförbud sätts i två nivåer.

Normalt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Skärpt eldningsförbud eller totalt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är inte heller tillåtet att grilla med fasta bränslen på fasta grillplatser eller vid fritidshus. Grillning i en brandsäker eldstad (gasol- eller kolgrill) i egen trädgård kan vara tillåten så länge det inte finns risk att eld lätt kan sprida sig till skogen. Eldning i badtunna är inte tillåtet vid skärpt eldningsförbud.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

På räddningstjänstens hemsida finns en lista över vad som är tillåtet vid normalförbud och vid totalförbud.

Räddningstjänstens Eldning utomhus

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test