Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Humlans fem avdelningar.

Avdelning/Personal

Grönmåla ett till tre år

Tre barnskötare

Gulmåla ett till tre år

En förskollärare, två barnskötare

Blåmåla tre till fem år

En förskollärare, en fritidspedagog, en barnskötare

Rödmåla tre till fem år

Tre barnskötare, en resurs

Vitmåla fem år

En förskollärare, tre barnskötare