Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Humlans fem avdelningar.

Avdelning/Personal

Grönmåla ett till fem år

Tre barnskötare

Gulmåla ett till tre år

Två förskollärare, en barnskötare och en lärling

Blåmåla tre till fem år

En förskollärare, en fritidspedagog, en barnskötare och en lärling

Rödmåla tre till fem år

En förskollärare, två barnskötare, en resurs

Vitmåla fem år

En fritidspedagog och tre barnskötare