Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sälja tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. I vardagligt tal kallas sådana produkter till exempel vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus, och de finns i en mängd olika varumärken.

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Det är lag om tobaksfria nikotinprodukter som reglerar hur försäljning av tobaksfria nikotinprodukter får gå till.

Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns.

Det är lagligt att det finns reklam för tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsstället. Däremot får du inte göra reklam på internet, i radio eller i tidningar.

Varje förpackning ska ha en hälsovarning, ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du måste också enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Egen­kontroll­programmet ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning av tobaksfria nikotinprodukter i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobaksfria nikotinprodukter säljs till en person som inte har fyllt 18 år.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av tobaklsfria nikotinprodukter.

Följande länkar kan också ge mer information:

Information om tobaksfria nikotinprodukter - Folkhälsomyndigheten

Information gällande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - Folkhälsomyndigheten

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter - Sveriges Riksdag

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen. I din anmälan ska du också bifoga ditt egenkontrollprogram.

Om en verksamhet byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

E-tjänst tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för tillsyn

Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Klicka på länken för att läsa mer om taxor och avgifter. Under rubrik individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens taxor och avgifter

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test