Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Personal

På Per Olsskolan arbetar cirka 75 personer, alltifrån rektor till förskolelärare, lärare, specialpedagoger och skolassistent.

- rektor

- biträdande rektor

- lärare

- förskolelärare

- fritidspedagoger

- barnskötare

- speciallärare

- specialpedagoger

- modersmålslärare

- studiehandledare

- skolassistent

- skolhälsovoårdpersonal

- assistenter

- lokalvårdare

- vaktmästare