Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder bara in under en extraordinär händelse och kan då ta över ledningen av utvalda eller samtliga nämnders verksamhet i kommunen.

Syftet är att få en snabb och enhetlig ledning vid en situation som är akut och kan leda till allvarliga konsekvenser för människors liv, hälsa, egendom eller för ekosystemet.

Ledamöter:
Marino Wallsten (S) - ordförande
Åsa-Märta Sjöström (S) - vice ordförande
Jan Johansson (M)
Linda Normann (V)
Bertil Fredriksson (SD)


Ersättare:
Niclas Bergström (S)
Gustav El Rachidi (S)
Christian Eriksson (M)
Shiro Biranvand (V)
Christer Borg (SD)

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?




Test