Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder bara in under en extraordinär händelse och kan då ta över ledningen av utvalda eller samtliga nämnders verksamhet i kommunen.

Syftet är att få en snabb och enhetlig ledning vid en situation som är akut och kan leda till allvarliga konsekvenser för människors liv, hälsa, egendom eller för ekosystemet.

Ledamöter:
Åsa-Märta Sjöström (S) - ordförande
Jan Johansson (M) - vice ordförande
Hassan Chabbani (V)
Bertil Fredriksson (SD)
Gustav El-Rachidi (S)

Ersättare:
Ulrika Skoglund (S)
Jimmy Karlsson (M)
Ann-Christine Andersson (V)
Peter Lilja (SD)
Niclas Bergström (S)

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test