Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Politisk organisation

I Fagerstas kommunala organisation finns det en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Vi har även flera samarbeten med andra kommuner i form av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan kallas Fagerstas "riksdag". Alla större beslut för kommunen fattas av fullmäktige. Det kan gälla hur stadens organisation ska se ut, budget, skatt eller andra frågor av större ekonomisk betydelse.

Kommunstyrelse, nämnder och förbund

Kommunstyrelsen samordnar och leder kommunens verksamhet. Därutöver finns ett antal nämnder och kommunalförbund som ansvarar över olika verksamheter. Under dessa finns en
förvaltning där det arbetar anställda i kommunen för att utreda, planera och genomföra det som politikerna beslutar om.

Fagersta kommuns egna nämnder

 • kommunstyrelse
 • socialnämnd
 • utbildningsnämnd
 • valnämnd
 • krisledningsnämnd

Gemensamma nämnder

 • Norra Västmanlands ekonominämnd
 • Västmanland-Dalarna lönenämnd
 • Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 • Västmanland-Dalarna överförmyndarnämnd

Gemensamma förbund

 • Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 • Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test