Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Yrkesutbildningar

Följande utbildningar kan du läsa hos oss

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.
En lärlingsutbildning genomförs i samarbete med arbetsgivare, ca 70 % av tiden är arbetsplatsförlagd.

Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för kursmaterial.

Utbildningens längd: 3 terminer, 1300 poäng.

Förkunskapskrav: Svenska /Svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper.

Dessa kurser ingår i utbildningen barn och fritid:
Lärande och utveckling - 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Etnicitet och kulturmöten - 100 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Programfördjupningskurser* 400 poäng
Totalt 1300 poäng

*Inriktning barnskötare: Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Skapande verksamhet.
Inriktning elevassistent: Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik 2


Ansök till Barn och fritid

På Komvux Norra Västmanland kan du läsa till undersköterska.
Du kan gå utbildningen antingen skolförlagd eller på distans.
Vid distans måste du ha 3 månader heltid eller 6 månader halvtids erfarenhet inom vården.

Förkunskapskrav: Svenska/Svenska som andraspråk grund och Samhällsorienterande ämnen grund eller motsvarande kunskaper.

Dessa kurser ingår i utbildningen:
Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt

Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng

Ansökan till utbildningen är öppen på våren för start i augusti.
Observera att utbildningen bara visas när den är sökbar.
Ansök till Vård och omsorg

För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor på vuxenutbildningen.
Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Vård - och omsorgscolleges hemsida

Utbildningen är utformad efter industriföretagens behov av personal.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i verkstadsteknik.
APL/praktik ingår med 5 veckor.
Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för kursmaterial.

Utbildningens längd: 3 terminer (60 veckor), 1250 poäng.

Förkunskapskrav: Svenska/svenska och andraspråk grund och matematik grund eller motsvarande kunskaper.

Dessa kurser ingår i utbildningen industri:
Tillverkningsunderlag 1 - 100 poäng
Industriell mätteknik, grund - 50 poäng
Produktionsutrustning 1 - 100 poäng
Materialkunskap 1 - 100 poäng
Pruduktionsutrustning 2 - 100 poäng
Inriktningskurser - 800 poäng
Totalt 1250 poäng

Ansökan sker på våren för start i augusti.
För att söka till CNC-Grönt certifikat klicka på följande länk: Ansök till Industri -  CNC

Observera att utbildningen visas bara när den är sökbar.
Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ekonomi och redovisning.
Utbildningen läses under tre terminer på halvfart (50%).

Ekonomiutbildningen finns sökbar i oktober 2022 med start i januari 2023. Förkunskapskrav: Svenska/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper.

Dessa kurser ingår:
• Administration 1 - 100 poäng
• Företagsekonomi 1 - 100 poäng
• Företagsekonomi 2 - 100Poäng
• Marknadsföring - 100 poäng
• Redovisning 2 - 100 poäng
• Affärsjuridik - 100 poäng

Totalt 600 poäng


Observera att utbildningen visas bara när den är sökbar.

Ansök till Ekonomi


Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Skicka e-post till studie- och yrkesvägledare

Skicka e-post till rektor

Lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Lärlingsutbildning är en alternativ utbildningsväg för dig som vill ha en gymnasieutbildning med yrkesprofil.
En lärlingsutbildning kan också vara ett sätt för arbetsgivare att hitta medarbetare.

Hur studerar jag som lärling?
Du uppmanas att besöka ett företag för att diskutera möjligheten till en lärlingsplats, en utbildning på ett företag.

Ett avtal tecknas sedan mellan skolan och lärlingsplatsen. Det vanliga är att du läser vissa kurser på skolan och andra på din lärlingsplats. Du avgör vad som ska finnas framöver.

Om du är intresserad av lärlingsutbildning mot något yrke inom ett gymnasieprogram, ta kontakt med:

Mattias Pålsson
Lärlingssamordnare
Telefon: 0223-447 32
Skicka e-post till Mattias Pålsson

Ansök till Lärlingsutbildning

Är du intresserad av serviceyrket och vill öka dina chanser att få jobb?
Välkommen att söka vår vuxenutbildning till serviceassistent.

Utbildningen pågår under 1 år på heltid och börjar vecka 3.
Efter 20 veckor kan du välja inriktning mot exempelvis park, måltidsbiträde, handel.
Yrkessvenska ingår under hela utbildningen.

Utbildningen riktar sig till personer som är klara med lägst SFI kurs C.
Praktik ingår under utbildningen: fyra veckor under basperioden och sex veckor under inriktningsperioden.

Observera att utbildningen visas bara när den är sökbar!Ansök till Serviceassistent