Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Utvärdering av händelser

När kommunen drabbas av större samhällsstörningar eller extraordinära händelser vill vi utvärdera vår hantering.

Kommunen genomför utvärderingar på olika sätt. Antingen gör vi en större utvärdering där vi upphandlar en utvärderare, oftast från ett universitet eller högskola, eller så gör vi en mindre egen utredning för att lära oss av vår hantering och blir bättre rustade inför nästa samhällsstörning eller extraordinär händelse.

Kommunen har tidigare utvärderat:

Skogsbranden i Västmanland 2014 (länkar till rapporterna):

Bara skog som brinner! - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 (Försvarshögskolan)

Fagersta kommun - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 (Försvarshögskolan)

Pandemin 2020-2022:

Sammanfattning av utvärderingsresultatet samt länk till rapporten (Karlstads Universitet)

Just nu pågår en utvärdering kopplat till kommunens hantering av utbrottet av afrikansk svinpest hos vildsvin.

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test