Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Föreskrifter

Föreskrifter är rättsligt bindande dokument som kommunen har tagit fram med stöd av olika lagar. Vilka lagar detta är framgår av respektive dokument.

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test