Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Taxor och avgifter barnomsorg

Taxor i barnomsorgen gäller från 2023-01-01.

Taxor i barnomsorgen gäller från 2024-01-01.

Ny maxtaxa från 1 januari 2024 och höjt inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad)
56 250 kronor.

Avgiftstak (högsta belopp)

Förskola barn 1 - 2 år

Yngsta barnet 3 procent, högst 1 688 kronor
Näst yngsta barnet 2 procent, högst 1 125 kronor
Nästkommande barn 1 procent, högst 563 kronor
Från det fjärde barnet ingen avgift

Förskola barn 3 - 5 år

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften motsvarande kostnad för 15 timmar/vecka.

Allmän förskola

Tidigast från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

  • 15 timmar/vecka
  • Placeringen följer kalendariet
  • Kostnadsfritt

Fritidshemsplats

Yngsta barnet 2 procent, högst 1 125 kronor
Näst yngsta barnet 1 procent, högst 563 kronor
Nästkommande barn 1 procent, högst 563 kronor
Från det fjärde barnet ingen avgift

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll och på hur många barn i hushållet som har en plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolning börjar. Du betalar för 12 månader/år.

Kontrollera att du betalar rätt avgift, kom ihåg att meddela oss om du får ändrad inkomst.

Avgiftskontroll genomförs årligen mot taxerad inkomst från skatteverket.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test