Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information
Bild på skolan Olympen

Kartläggning och validering

Har du med dig någon form av kunnande du fått tidigare i livet som du vill tillgodogöra dig i utbildning?

Proceccschema

På komvux kan vi hjälpa dig genom valideringsprocessen och se till att du får ditt befintliga kunnande dokumenterat. Med den informationen kan du sen gå vidare inom utbildning och arbete.

Genom att kartlägga och validera ditt kunnande kan du snabbare komma ut i arbetslivet.

Vi erbjuder dig kartläggning och validering i samtliga utbildningar vi erbjuder här på Komvux Norra Västmanland. Har du kunskaper i en annan bransch så kan vi hjälpa dig vidare för att få kontakt med valideringshandledare i den aktuella branschen.

Information om kartläggning och validering från skolverket
Anmälan till kompetenskartläggningFör mer information kontakta studievägledare