Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Herrgården och flyglarna

På Engelsbergs bruksområde finns Engelsbergs bruks herrgård med flyglar. På herrgårdsområdet finns även en engelsk park, slaggstentorn och smedja.

En allé leder fram till den nuvarande herrgården som byggdes år 1746 för att ersätta en äldre mangård som brann ned. Den fick då dess tidstypiska utseende med två våningar och brutet och valmat tak. Engelbrektsflygeln från 1600-talet användes som kök till herrgården. Eftersom det var ganska trångt och brukspatronen hade nitton barn, byggdes den västra Söderhielmska flygeln till år 1780.

Herrgårdsområdet är privat och är endast möjligt att komma in på under en guidad visning på väg till Smedjan.

Slaggstenstorn intill Engelsbergs herrgård. Blåskiftande slaggsten utgör exteriören. Svart plåttak och avlånga fönster.

Ett av två slaggstenstorn från 1770-talet