Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Östangården

Östangården är en förskoleavdelning på Ugglan för barn tre till fem år.

Om Östangården

Vi arbetar på ett medvetet sätt för att alla barn ska ha en god självkänsla och vara positiva till att leka/lära. Vårt mål är självständiga, nyfikna och trygga barn.

Vi strävar och arbetar efter att få en bra och fungerande barngrupp och tycker det är viktigt att barnen får inflytande i verksamheten. Barnens intressen ligger till grund för vårt tematiska arbetssätt.

Vi strävar efter daglig utevistelse och planerar ofta utflykter i vår närmiljö och till skogen som vi har runt hörnet. Barnen delas ofta in i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att synas och höras bättre och få möjlighet att leka i lugn och ro.

Inne på Östangården arbetar vi mycket med språket. Vi arbetar utifrån Bornholmsmodellen samt har ett material som heter familjen Kippin.

Personalen på Sör- och Östangården roterar mellan två avdelningar. Tre år arbetar man på Sörgården (ett till tre år) och därefter jobbar man tre år på Östangården (tre till femår).

5-årsklubben

Ugglans femåringar träffas en gång i veckan. I femårsklubben är målet att de barn som ska till förskoleklass efter sommaren ska lära känna varandra. I början av året gör vi flest aktiviteter för att lära känna varandra och sedan mot slutet av höstterminen och vårterminen gör vi lite mer aktiviteter utifrån Bornholmsmodellen, lär bokstäver och matematik.

3-4 åringarna

Samtidigt som 5-årsklubben träffas så har Östangårdens tre till fyraåringar en egen grupp som barnen har fått bestämma namn på. Vi kommer bland annat att ha NTA, rörelselek, utflykter, utomhuslek och arbeta med olika teman. Tillsammans med barnen styr vi valet av aktiviteter.

En vecka på Östangården

Måndag: FM/EM avdelningsplaneringar
Tisdag: 10.00-11.00 Temaarbete
Onsdag: 10.00-11.00 Temaarbete
Torsdag: 10.00-11.00 Femårsklubb/grupper
Fredag: 9.00-11.00 Barnens val

Kontakt

0223-443 04

Social medier

Vi har Instagram, kolla oss gärna där, Ugglan_ostangarden