Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Arbetsgång gällande elever med hög frånvaro

Våra rutiner för att följa upp hög frånvaro.

Månadsvis uppföljning av frånvaro utifrån följande kategorier

 • Ogiltig frånvaro
 • Sammanhängande frånvaro
 • Systematisk giltig frånvaro (Återkommande anmäld frånvaro)
 • Sen ankomst

Möte med vårdnadshavare kring hög frånvaro

 

Uppföljning/återkoppling med/till vårdnadshavare, till dess att frånvaron upphört. I möten kan överenskommelser omtill exempel dessa åtgärder göras:

 • Pedagogisk kartläggning
 • Skolsocial kartläggning
 • Upprättande av åtgärdsprogram
 • Extra anpassningar
 • Specialpedogiskt stöd
 • Insats av skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska eller skolkurator

Samverkan med olika instanser till exempel:

 • Socialtjänst
 • Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Habilitering
Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test