Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Arbetsgång gällande elever med hög frånvaro

Våra rutiner för att följa upp hög frånvaro.

Månadsvis uppföljning av frånvaro utifrån följande kategorier

 • Ogiltig frånvaro
 • Sammanhängande frånvaro
 • Systematisk giltig frånvaro (Återkommande anmäld frånvaro)
 • Sen ankomst

Möte med vårdnadshavare kring hög frånvaro

 

Uppföljning/återkoppling med/till vårdnadshavare, till dess att frånvaron upphört. I möten kan överenskommelser omtill exempel dessa åtgärder göras:

 • Pedagogisk kartläggning
 • Skolsocial kartläggning
 • Upprättande av åtgärdsprogram
 • Extra anpassningar
 • Specialpedogiskt stöd
 • Insats av skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska eller skolkurator

Samverkan med olika instanser till exempel:

 • Socialtjänst
 • Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Habilitering
Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test