Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Kotten

Kotten är en avdelning för barn i behov av särskilt stöd. På avdelningen går för närvarande fem barn. Det är tre pedagoger som arbetar på avdelningen.


Vi håller en tydlig struktur på dagen och på vår inomhusmiljö. Vi ser att tydlighet och förutsägbarhet är mycket viktigt, det skapar trygghet.

Vi arbetar med AKK (alternatic och kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik. Här använder vi mycket bilder för kommunikation.
PECS (Picture Exchange Communication System)

Vi uppmuntrar till socialt samspel och för att kunna göra val och påverka sin dag.
Vi får handledning av både förskolans specialpedagoger och från barnhabiliteringen.

Vi arbetar utifrån ett årshjul med olika temaarbeten, vilka grundar sig utifrån läroplanens mål. Här anpassas undervisningen efter varje individ. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete.

Telefonnummer: 0223-440 28