Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vigsel, namngivning och gravsättning

Kommunen har ett antal personer som har tillstånd att förrätta borgerlig vigsel, begravning och namngivning. För tidsbokning vänder du dig direkt till förrättarna.

Borgerlig vigsel

Att gifta sig borgerligt är en kostnadsfri service som erbjuds medborgarna. I Fagersta finns flera borgerliga vigselförrättare. Dessa är utsedda av länsstyrelsen.

De som vill viga sig ansöker först om hindersprövning hos Skatteverket. När hindersprövningen är klar får de dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg. Därefter tar de kontakt med någon av vigselförrättarna och gör upp tid och plats för vigseln. Den kan äga rum i kommunhuset under kontorstid eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Två vittnen behöver närvara vid vigseln.


Ann-Christine Andersson
ankie.a@telia.com
070-310 71 68

Anna Sjöstrand-Hötzel
annahotzel@hotmail.com
070-585 30 99

Bertil Fredriksson
bertil.fredriksson@politiker.fagersta.se
070-944 78 16

Karolina Berglund
karolina.berglund@fagersta.se
0223-441 01

Marino Wallsten
marino.wallsten@fagersta.se

Simon Strandberg
simon.strandberg@fagersta.se

Åsa-Märta Sjöström
asa-marta.sjostrom@fagersta.se
0223-441 00

Borgerlig begravning

Som ett alternativ till kyrklig begravning kan man välja borgerlig begravning och den kan förrättas inom kyrkans lokaler om man så önskar.

Begravningsombud

När livet går mot sitt slut eller någon nära anhörig eller vän plötsligt dör, ställs vi inför många svåra frågor: Var och hur ska begravningen ske, kremering eller jordfästning?

Kommunens begravningsombud har till uppgift att ta reda på hur begravningsverksamheten kan organiseras, framför allt för de kommuninvånare som inte tillhör Svenska kyrkan, för att kunna ge råd och hjälpa dem om hur man kan gå tillväga.

Begravningsombudet ska, förutom att företräda alla grupper utanför Svenska kyrkan, även yttra sig över om begravningsavgiften i kommunen ligger på rätt nivå samt känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.

Alla kommuninvånare betalar en begravningsavgift som ingår i den kommunala skattesatsen, oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Begravningsavgiften i den kommun man är folkbokförd i täcker kostnader för kyrkorum, begravningsplats och skötsel av begravningsplatsen.

Tanja Hyving (L)

Borgerlig namngivning

Som ett alternativ till ett kyrkligt dop kan man ordna en borgerlig namngivningsceremoni. Ceremonin är kostnadsfri och hålls på valfri plats inom kommunen. De anhöriga väljer själva lokal, musik med mera.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@fagersta.se

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test