Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ung & mår dåligt

Du som är barn eller ungdom och mår dåligt av något skäl kan få hjälp och stöd.

Mamma och tonårsdotter har en diskussion om mobiltelefonen.

Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Det viktigaste är att uppmärksamma tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol eller andra droger. Tecken kan vara: skolproblem, fysiska åkommor, humörsvängningar eller nya vanor.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. Ju längre tid man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att missbruka eller under hur lång tid. Missbruk av alkohol, droger, mat, spel, sex liksom ätstörningar är några exempel.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Öppenvårdsmottagning Slussen

Alla barn behöver god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl – kroppsligt, socialt och känslomässigt. Ibland räcker inte föräldras förmåga till när det gäller omvårdnad och tillsyn av barnet.

När föräldrar brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barn, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Dyslexi, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som kan vara medfött eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

Du kan vända dig hit:

Central elevhälsa - grundskola

Elevhälsan - gymnasium

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Sorg kan visa sig på många sätt, en naturlig reaktion på förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon i nära relation dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet, saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Öppenvårdsmottagning Slussen

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen har inte pengar till mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Du kan vända dig hit:

0-17 år
Fagersta kommuns växel för vidarekoppling till socialtjänsten.
Helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00: 0223-440 00

18-25 år
Skuldsanering, budget- och skuldrådgivning
Telefon: 0223-441 48

Ett funktionshinder kan vara fysisk, psykisk eller båda delarna. Du har rätt till hjälp och stöd av kommunen enligt olika lagar. Som förälder till barn med funktionshinder har man också laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Du kan vända dig hit:

Fagersta kommuns växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00.
Telefon: 0223-440 00

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Habiliteringen Fagersta, Habiliteringscentrum Västmanland

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Barn och unga kan bete sig negativt, fientligt och trotsigt mot sin omgivning som föräldrar, andra vuxna och kamrater. Det är inte ovanligt att barn som är impulsiva och överaktiva också blir arga och får utbrott eftersom de har svårt att kontrollera sina reaktioner.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men de ungdomar som blir kriminella och begår återkommande brott har ofta problem både i skolan och hemma.

Från 15 år blir man straffmyndig och det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

Du kan vända dig hit:

Öppenvårdsmottagning Slussen

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi mår dåligt. Den kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, en nära anhörigs död eller sjukdom, en olycka eller katastrof.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Familjerådgivning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Mobbning är när någon trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.
Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till barn- och elevombudet, BEO, och till diskrimineringsombudsmannen, DO.

Du kan vända dig hit:

Central elevhälsa - grundskola

Elevhälsan - gymnasium

Trivs du inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på problem. Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Om du tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Du kan vända dig hit

Barn- och ungdomshälsan

Central elevhälsa - grundskola

Elevhälsan - gymnasium

Fagersta ungdomsmottagning

Sexuella övergrepp är olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon – inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja – är sexuella övergrepp. Du har rätt att bestämma över din egen kropp och sexualitet enligt Förenta Nationernas (FN:s) deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Om du är under 15 år är det brottsligt att göra något sexuellt med eller mot en, även om du själv vill eller tar initiativ.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Stress är den känsla som uppstår när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när du har för höga krav och förväntningar på dig. Det kan kännas som att tiden inte räcker till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som du ska hinna träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Du kan vända dig hit:

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Central elevhälsa - grundskola

Elevhälsan - gymnasium

Fagersta ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och är förbjudet.

Du kan vända dig hit

Fagersta kommunsväxel för vidarekoppling till socialtjänsten.
Helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00: 0223-440 00

Observera! Vid brådskande fall: 112

Vid akuta ärenden under kvällar, nätter och helger:

Socialjour Västmanland: 021-39 20 66

Polisen

Telefon: 114 14

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test