Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Landsberget

På Landsberget hittar du Fagerstas näst högsta punkt. Landsberget är ett populärt besöksmål och passar lika bra som utflyktsmål för barnfamiljen som för den vane vandraren. Här finns bland annat gruvor, grottor och klippor att utforska.

En man tittar ut över utsikten från Landsberget

På Landsberget kan du från utsiktsplatsen titta ut över sjön Åmänningen

Upplev Landsberget

På Landsberget kan du uppleva en kanjon, grottor och vacker utsikt! Nya skyltar och anslagstavlor har anslagits och på toppen av Landsberget finns nu flera rastplatsmöbler, ett vindskydd och grillplats. Från vår till höst finns även färgglada hängmattor att vila ut i, i Hängmatteskogen. Från toppen kan man ta sig till den nya utsiktsplatsen genom en brant stig på cirka 300 meter.

Notera att det gamla luftbevakningstornet på toppen av Landsberget är avstängt och går ej att klättra upp i.

Längst ner i sluttningen av berget finns det översilningsmarker och kärr (våtmarker med naturvärdesklass 2). Våtmarker kallas de ekosystem där vattennivån ligger strax under, på eller strax över marknivån under större delen av året, och där den dominerande vegetationen består av vattenälskande växter, så kallade hydrofyter. Här förekommer det bland annat orkidéer som korallrot, spindelblomster, mossnycklar och ängsnycklar.

Trails of Västmanland - Landsbergstriangeln

Karta över Landsberget (pdf)

Tillgänglighet:

Ovanstående fil i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa den, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Hängmatteskogen

Besök Hängmatteskogen på toppen av Landsberget och njut av lugnet efter din vandring. Uppe på toppen finns även grillplats, rastplatsmöbler och vindskydd. Cirka 300 meter nedåt från toppen hittar du utsiktsplats med utsikt över sjön Åmänningen.

Observera att hängmattorna tas in över vintern.

En kvinna med rosa jacka och keps ligger i en blå hängmatta

På Landsberget kan du ta det lugnt i en hängmatta

Hängmatteskogen. Till höger en blå skylt med text "välkommen till hängmatteskogen"

Spår av istiden

Vid Landsberget hittar du flera informationsskyltar som berättar om Landsberget och istiden.

För flera tusen år sedan låg stora delar av landet under havsytan. I det som är Västmanland i dag, syntes endast de högsta bergstopparna och Landsberget låg till största del under is- och havsytan. Numera består de högsta belägna delarna till en viss del av hällmarksskog, det vill säga artfattig barrskog. Här skrapades allt löst material bort av ismassorna, så tall och lav är i stort sett allt som klarat sig här.

Om du tar den övre vägen syns ett klapperstensfält längs leden. Här märks det tydligt på alla runda stenar att platsen tidigare varit belägen under vattenytan, för flera tusen år sedan var detta otroligt nog en strand. Vandrar du uppför berget kan du upptäcka åtminstone sju klapperstensfält, det vill säga strandlinjer, där vattennivån troligen har legat stilla under en längre tid och på så sätt slipat stenarna och gjort de runda. Strandlinjeområdet börjar på cirka 150 meter över havet och sträcker sig upp mot högsta kustlinjen, som här gick på cirka 180 meter över havet.

Klapperstensfält. Flera runda stenar ligger tillsammans på en stor yta.

Klapperstensfält vid Landsberget

Issjöstigen

Spår av istiden kan du upptäcka längs med vandringsleden Issjöstigen. Här finns bland annat en stor blockgrotta där blocket troligtvis brutits loss av ismassorna och förflyttats ett kort avstånd. Under istiden spolades grottan ren av havets vågor.

Längs med Issjöstigen kan du även utforska en vacker kanjon. Denna kanjon är dock av mer blygsamt format än den mer kända varianten – Grand Canyon i USA.

Landsbergstriangeln

Personer vandrar på en spång längst Bruksleden

Önskar du vandra en bit längs Bruksleden finns Landsbergstriangeln, en runda på cirka 16 kilometer då du passerar bland annat Trummelsberg och sjön Stora Trehörningen. Skyltar för denna led finns i Trummelsberg samt vid Bruksledens passage vid övre parkering på Landsberget. Klicka på filen nedan för att få upp informationskarta över rundan.

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen och bron till den stora rastplatsen i Trummelsberg förstörd.

Tillgänglighet:

Nedanstående fil i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa den, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Karta: Landsbergstriangeln (PDF)

Mer information och översikt hittar du även på:

Naturkartan - Landsbergstriangeln

Blåa skyltar markerar stigarna

Hitta till Landsberget

Från Fagersta: Riksväg 66 mot Västerås. Åk cirka 10 km och sväng därefter av till höger mot Landsberget. Sväng därefter höger igen och följ den lilla vägen en bit och du är framme vid nedre parkeringen. Fortsätter du på vägen finns även en övre parkering. Informationskyltar finns vid båda parkeringarna.

Från Västerås: Riksväg 66. Åk cirka 40 minuter och sväng höger till den spanska svängen vid skylt Landsberget. Åk därefter över riksvägen. Sväng till höger och följ den lilla vägen en bit och du är framme vid nedre Parkeringen. Fortsätter du på vägen finns även en övre parkering. Informationskyltar finns vid båda parkeringarna.

Lokaltrafiken passerar inte Landsberget. Du kan boka taxi till Landsberget via Taxi Fagersta, telefon: 0223-102 40.

Är du beredd att vandra till Landsberget från Fagersta kan du ta dig till Landsberget via Bruksledens vandringsled. Via buss 500 från Fagersta Central kan du stiga av vid Oti, som närmaste hållplats. Därefter går du cirka 2 kilometer på Ludvikavägen, och ansluter Bruksleden intill Högbyn/Högbyvägen.

Åtgärderna på Landsberget är ett samarbete mellan
Fagersta kommuns Alltjänst, kultur- och fritidsavdelning, Fagersta Turism och Vretarne byalag. En del av kostnaderna har täckts av den lokala naturvårdssatsningen LONA.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test