Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Hajen

Hajen är en förskoleavdelning på Rosen för barn 3-5 år.

Om Hajen

Vårt förhållningssätt på Hajen utgår från normer och värden och aktiva åtgärder. Vi väver vi in läroplanen i vår verksamhet genom att vår utforskande undervisning utgår från "före Bornholmsmodellen", sapere, grön flagg, NTA, traditioner och önsketavla.Ett citat som passar oss och vår verksamhet: "vi bygger planet medans vi flyger", med det menar vi att vi följer barnens intresse, funderingar och önskemål.

Rörelseglädje, avslappning, utevistelse och besök i naturen hjälper oss att utveckla vår motorik.

Kontakt

0223-440 32

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: avdelninghajen