Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Björkstas fem avdelningar.

Avdelning/personal

Gullvivan

En förskollärare och två barnskötare

Tussilago 0223-442 94

Tre barnskötare

Barret 0223-445 63

Två förskollärare och 1 barnskötare

Blåsippan 0223-442 93

En förskollärare och två barnskötare