Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information
Vektoriserad bild på en öppen bok som svävar ovanför en grön gräsmatta. Bakom syns en blå himmel med moln.

Anmälan Svenska för invandrare

Här kan du anmäla dig till Svenska för invandare.

Tider för att anmäla sig till SFI:

Start på SFI 15 maj 2023
Sista anmälningsdag: 5 maj

Start på SFI 19 juni 2023
Sista anmälningsdag: 9 juni

Start på SFI 14 augusti 2023
Sista anmälningsdag: 4 augusti

Start på SFI 11 september 2023
Sista anmälningsdag: 1 september

Start på SFI 16 oktober 2023
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Start på SFI 13 november 2023
Sista anmälningsdag: 3 november

Start på SFI 11 december 2023
Sista anmälningsdag: 1 december

Start på SFI 15 januari 2024
Sista anmälningsdag: 5 januari

Start på SFI 12 februari 2024
Sista anmälningsdag: 2 februari

Start på SFI 18 mars 2024
Sista anmälningsdag: 8 mars

Start på SFI 15 april 2024
Sista anmälningsdag: 5 april