Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Vektoriserad bild på en öppen bok som svävar ovanför en grön gräsmatta. Bakom syns en blå himmel med moln.

Anmälan Svenska för invandrare

Här kan du anmäla dig till Svenska för invandare.

Tider för att anmäla sig till SFI:

Start på SFI 16 januari
Sista anmälningsdag: 6 januari

Start på SFI 13 februari
Sista anmälningsdag: 3 februari

Start på SFI 13 mars
Sista anmälningsdag: 3 mars

Start på SFI 17 april
Sista anmälningsdag: 7 april

Start på SFI 15 maj
Sista anmälningsdag: 5 maj

Start på SFI 19 juni
Sista anmälningsdag: 9 juni

Start på SFI 14 augusti
Sista anmälningsdag: 4 augusti