Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Vektoriserad bild på en öppen bok som svävar ovanför en grön gräsmatta. Bakom syns en blå himmel med moln.

Anmälan Svenska för invandrare

Här kan du anmäla dig till Svenska för invandare.

Tider för att anmäla sig till SFI:

Start på SFI 18 mars 2024
Sista anmälningsdag: 8 mars

Start på SFI 15 april 2024
Sista anmälningsdag: 5 april

Start på SFI 13 maj 2024
Sista anmälningsdag: 3 maj

Start på SFI 10 juni 2024
Sista anmälningsdag: 31 maj

Start på SFI 12 augusti 2024
Sista anmälningsdag: 2 augusti