Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bredband

För Fagersta kommun är det oerhört viktigt att alla våra medborgare ska ha tillgång till stabilt bredband. Det skapar förutsättningar för att bo, leva och driva företag i vår kommun.

Nyttan med bredband

Med en välfungerande digital infrastruktur kan du som medborgare få en enklare vardag. En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt, skicka viktig information till hemtjänst och sjukvård utan att behöva besöka ett sjukhus, och mycket mer.

Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd eller i områden däremellan.

Vi jobbar för att så många som möjligt ska få tillgång till bredband i någon form.

I filmerna nedan från Post- och telestyrelsen och Region Västmanland får du mer information om nyttan med bredband.

Nyttan med bredband (PTS)

Nyttan med bredband (Region Västmanland)

Fiber

Utbyggnaden av fiber är en viktig och strategisk fråga för Fagersta kommun och vi samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag.

Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även exempelvis byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Här hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information nedan.

Fiber från Telia

Med Öppen Fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer för bredband, tv och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör.

Anslutningar från Telia

Bor du i ett område (bland annat Hedkärra, Onsjö, Bastmora) som är projekterat av IP-only, så kan du läsa mer om det på deras hemsida.

Ip-only.se

Önskar du en offert till din förening eller flerbostadshus, kontakta Telia via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Är du företagare och vill veta mer om fiber så kan du läsa mer på telia.se samt ip-only för företag.

Fiber för företag - Telia

Fiber för företag - GlobalConnect

Fiberföreningar

I kommunen finns tre föreningar som sedan tidigare har startat arbetet med fibernät.
- Åvestbo fiber har driftsatt fibernätet i Åvestbo.
- Brandbo data och telekom har driftsatt fibernätet i Brandbo.
- Engelnet håller på och driftsätter fibernätet i Ängelsberg med omnejd.

I områdena Djupnäs/Vretarne/Bodarne, Ulvsbo och Sundbo har det skickats ut erbjudanden till de boende, men något byggbeslut har ännu inte fattats.

Varför Fiber:

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende.
För att kunna bo och verka på landsbygden och kunna ta del av framtida service kommer tillgångnen till bredband att vara en av grundförutsättningarna.
Med bredband och smarta digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

Broschyr - Funderar du på att skaffa bredband? från PTS

Avvecklingen av kopparnätet

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och just nu pågår ett teknikskifte runt om i Sverige. Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik.

Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att du behöver vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Stationsområden som omfattas av förändringar

Du som är berörd får i god tid information från Telia eller din operatör om detta.

Vi har idag inga aviserade nedläggningar av stationer inom Fagersta kommun under åren 2020/2021

Berörda orter och kommuner 2020 (PDF)
Berörda orter och kommuner 2021 (PDF)

Vem ansvarar för vad?

  • Telia och andra operatörer är skyldiga att i god tid innan förändringen informera dig som kund.
  • Som kund är du själv ansvarig att beställa annan lösning för fast telefoni eller bredband.

Bredbandskartan

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en bredbandskarta. Den visar tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns även kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bredbandskartan innehåller sju olika kartor. De visar:

  • tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet)
  • nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel går att söka
  • lokala bredbandsprojekt både med och utan stödfinansiering
  • vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.

Dataunderlaget i bredbandskartan kommer huvudsakligen från PTS årliga bredbandskartläggning. Varje vår när nya kartläggningar är klara, publicerar PTS nya siffror.

Post- och telestyrelsens bredbandskarta

Sidansvarig: Jan Abrahamsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Jan Abrahamsson
jan.abrahamsson@fagersta.se
Telefon: 0223-448 33

Test