Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Så arbetar vi

Förskolan är en social och kulturell mötesplats. Därför anser vi att det är viktigt att förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Det gör vi genom att tillsammans med barnen jämföra olikheter och likheter i det man gör, i utseenden, traditioner och vanor.

Självständighet står i fokus i vårt förhållningssätt med barnen. Vi vill locka barnen att själva komma fram till lösningen på ett problem och ställer produktiva frågor som stimulerar till eget tänkande – vi ger barnen ansvar och mycket uppmuntran.

I alla situationer sker inlärning och det vill vi utnyttja. Genom vårt arbete med portfolio (samlingsnamn för dokumentation) visar vi på ett tydligt sätt, tillsammans med barnen, deras positiva utveckling och kompetens.

För att ge barnen en god språklig medvetenhet använder vi bilder, konkret material och tecken som stöd. Barnen stimuleras till att berätta för och lyssna på varandra.

Vi abetar med metoden "före Bornholmsmodellen" det är ett språkutvecklande material för fyra och femåringar.

Barnen ges mycket tid till lek, både inne som ute. Då det är genom leken som man lär sig mest.

Vi ser till att barnen kommer ut i friska luften dagligen genom lek på gården, lek i Vilhelminaparken och på våra skogsutflykter.

Aktiva åtgärder för arbete mot diskriminering och kränkande behandling 2023/2024 Pdf, 429.5 kB.