Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om Alfaskolan

Om Alfaskolan

Alfaskolan är en av tre F- 6 skolor i Fagersta med ungefär 340 elever. I rektorsområdet finns två förskoleklasser förskoleklass A (Duvan) och förskoleklass B (Svanen).

Förskoleklassverksamheten bedrivs på förmiddagstid och de elever som är i behov av fritidshemsplaceringar före och efter sin skoltid har möjlighet till det på fritidshemmen A och B (Duvan, Svanen), och fritidshem Dalen (Svalan, Sparven).

Vi är en mångkulturell skola där elevernas, vårdnadshavarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra