Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Våld i nära relation

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp.

Svenska

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Finska

Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Akut hjälp & socialjour

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Stödsamtal
 • Skyddat boende vid akuta situationer
 • Hjälp med frågor som gäller barn
 • Hjälp med ekonomiska frågor
 • Kontaktuppgifter

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd. Socialtjänsten ska enligt lag särskilt uppmärksamma de män, kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp och kan behöva stöd och hjälp till förändring.

Olika typer av våld:

 • Fysiskt våld - Knuffar, sparkar, slag, örfilar, skakningar och vapenhot.
 • Psykiskt våld - Verbala kränkningar, förnedring, isolering, hot om fysiskt våld, nedsättande ord och kommentarer, skambeläggande och hot i relation till barnen.
 • Sexuellt våld - Sexuella trakasserier, våldtäkt, tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar.
 • Ekonomiskt våld - Undanhålla eller begränsa förfogandet av pengar, tvinga eller lura partnern till inköp. Kontroll över ekonomin.
 • Materiellt våld - Slå sönder saker och föremål i syfte att skrämma, skada och kränka.
 • Latent våld - Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan till exempel visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.
 • Försummelse - Medveten felaktig medicinering, otillräcklig föda eller vård. Drabbar framför allt äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Om du lever i en relation där du inte mår bra eller är orolig för en närstående så kan du ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd dygnet runt.

Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen

Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Slussen erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg.

Kontakt

Kontakta socialförvaltningens reception på telefonnummer 0223-442 60 för vidarekoppling till öppenvårdsmottagningen Slussen.

slussen@fagersta.se

Adress
Sveavägen 10 A
Fagersta

Öppenvårdsmottagningen Slussen Facebook

Manscentrum i Stockholm

Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. Även kvinnor med egen aggressions- och våldsproblematik är välkomna att söka hjälp på Manscentrum.

Via Manscentrum kan du få upp till 12 stödsamtal via telefon, varje samtal kostar 300 kr.

Telefon: 08 - 643 11 83

Manscentrum

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos PrevenTell får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är välkommen att ringa.

PrevenTells telefontider är vardagar mellan kl. 12-15
Telefon: 020-66 77 88

Du kan ringa PrevenTell dygnet runt, året om och lämna meddelande på deras telefonsvarare – så ringer de upp dig senast nästkommande vardag. PrevenTell ringer upp från dolt telefonnummer.

PrevenTell

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?