Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Grafisk profil

För att vi ska ge ett starkt intryck och vara lätta att känna igen är det viktigt att vi är konsekventa i hur vi kommunicerar visuellt. I vår grafiska profil finns regler och exempel på hur vår kommunikation ska se ut.

Du hittar till exempel vilka färger, typsnitt och bildmanér som ska användas och hur man kan arbeta med vårt grafiska element. Du kan också ladda ner olika versioner av vår logotyp och se exempel på hur logotypen ska placeras.

Vår logotyp

Vår logotyp, kommunvapnet tillsammans med ordbilden Fagersta kommun, är den gemensamma symbolen och kännetecknet för all kommunal verksamhet. Den samlar alla våra förvaltningar, nämnder, tjänster och projekt under sig.

Logotypen ska alltid finnas med på material där Fagersta kommun är avsändare, både som enda avsändare och tillsammans med andra aktörer.

Logotypen finns i tre versioner. Versionen i färg är den primära. Den vita versionen används främst mot mörka bakgrunder. Den svarta versionen ska enbart användas om det inte är möjligt att använda versionen i färg.

Fagersta kommuns logotyper i tre olika versioner. En i färg, en i vitt och en i svart.

Frizon

Frizon, eller den fria ytan är den luft runt logotypen som inga andra objekt får inkräkta på. Frizonen ska vara densamma som bredden
på kommunvapnet i logotypen. Exempel på objekt kan vara text, bild eller andra logotyper i samband med samarrengemang.

Två bilder som beskriver hur logotypen får placeras i förhållande till den gula linjen samt omkringliggande objekt.

Typografi

Typografi är till för att underlätta för läsaren och för att skapa en enhetlighet. Färg, form, typsnitt och bilder är alla viktiga ingredienser för ett enat ansikte utåt.

För att stärka den sammansatta bilden av Fagersta kommun så använder vi alltid samma typsnitt.

Rubriker

För rubriker använder vi Arial Black, detta för att skapa en dynamik mellan rubrik och löptext.

Alfabetet samt siffrorna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 och tecknen @ & . , : ; ? ! skrivet med typsnittet Arial black.

Ingress och brödtext

För ingress och brödtext i tryck och dokument använder vi Garamond, ett klassiskt typsnitt med väldigt bra läsbarhet i både små och stora grader (storlekar). I ingresser använder vi Garamond Bold och i brödtext Garamond Regular.

Alfabetet samt siffrorna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 och tecknen @ & . , : ; ? ! skrivet med typsnittet Garamond bold.
Alfabetet samt siffrorna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 och tecknen @ & . , : ; ? ! skrivet med typsnittet Garamond regular.

Bildtexter

Vi skiljer bildtexten från brödtexten. I bildtexter använder vi typsnittet Verdana, som ger en tydlig ordbild även i mindre storlekar.

Bildspråk

Vårt bildspråk ska vara inkluderande och normkritiskt. Bilder som används i samband med material från Fagersta kommun ska vara tydliga och varma och skapa positiva associationer till kommunen.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test