Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Grönmåla

Grönmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn ett till tre år. Här får barnen grunden till sin identitet och sitt självständighetstänkande, som sedan fortsätter att utvecklas under hela förskoletiden. Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla genom att bekräfta dem i den de är och vad de kan.

Om Grönmåla

Språkutveckling

För att få barnen att utveckla sitt språk använder vi oss av olika slags böcker som vi dramatiserar, just nu använder vi oss av böckerna ”Bobbos väska" och ”vart är Babbas saker”. Vi har översatt orden från böckerna på barnens modersmål, detta stärker barnets språkförståelse.

Vi använder oss av ett språkmaterial som heter ”familjen Kippin” en dag med familjen Kippin är ett omfattande övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt.

Vi har böcker i varje miljö, på svenska och barnens modersmål.

Vi använder oss av språkpåsar, ett material som är framtaget av logopeder.

Vi går på språkpromenader i närområdet, där vi väljer att prata om något t.ex. Buss, då besöker vi busskuren. Vi följer årstiderna och pratar om de.

Vi har pekkartor i varje lärmiljö.

Tecken som stöd

På Grönmåla använder vi oss av tecken när vi pratar med barnen. Att använda tecken samtidigt som vi pratar kan göra det lättare för barnen att förstå oss då de både får höra och se ordet. Det kan även vara lättare för barnen att kunna visa med tecken då vi har barn med olika modersmål. När vi pratar och tecknar samtidigt gör det även att vi pratar långsammare och tydligare.

Vi har veckans tecken varje vecka där barnen får lära sig olika TAKK-tecken.

NTA

Vi arbetar med NTA (natur och teknik) och på Humlan finns två NTA-lådor som vi använder för att i smågrupper göra olika

experiment och undersöka luft och vatten tillsammans med barnen.

Matematik

Vi har en matematikhörna med nytt material som vi fått, där tränar barnen på färgsortering, antal och ordning.

Skapande

Vi har ett skapande rum där barnen har tillgång till olika slags material för att kunna utveckla sin skapande förmåga.

Ibland tar vi in naturmaterial som vi skapar med.

Vi skapar utomhus året runt, målar på snön, staffli med vattenfärger mm.

Utevistelse

Vårt mål är att barnen ska få en rolig upplevelse att vara utomhus. Vi har olika planerade aktiviteter utomhus t.ex. motoriklekar, hinderbanor mm.

Bygg

Vi har många olika slags material för att barnen ska få utmaningar och kunna bygga och konstruera med olika slags tekniker. Lego/duplo, byggsats, klossar med mera.

Motorik MMT - Medveten Motorisk Träning

Vi arbetar med MMT varje vecka då en god motorisk utveckling är en viktig nyckel till att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt för fortsatt lärande.

Grönflagg

Vi sorterar på avdelningen. Vi försöker att gå till återvinningen en gång i veckan.

Vi är med i skräpplockarveckan en gång om året då vi går på promenader och plockar skräp som slängts i naturen samt kollar på olika slags filmer och diskuterar kring de.

Just nu arbetar vi med lilla snigeln, sopsamlarmonstret och skala banan.

Sapere

Varje månad är det en ny smaksak som barnen får prova. Meningen med sapere är att barnen ska testa alla sina sinnen.

Med hjälp av olika material provar vi smaksaken på ett roligt sätt, t.ex. rivjärn, citronpress mm.

Kontakt

0223-445 16

Text