Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medborgarundersökning

Fagersta kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning. Undersökningen ger Fagersta kommun ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Här kan du ta del av resultatet för år 2022.

Resultat för Fagersta

Enkäten som har skickats ut till ett urval av Fagerstabor består av en mängd frågor inom olika områden. Som exempel skola och omsorg, boendemiljö, samhällsservice och kommunikationer. Här lyfts några svar fram, hela resultatet hittar du här. Pdf, 691.7 kB.

Närhet till sjukvård viktigt

På frågan om vad som är viktigt i boendemiljön svarar flest Fagerstabor närhet till hälsa- och sjukvård, att det finns platser för barn att leka på och att det är nära till naturen. Mindre viktigt är begränsad biltrafik och att det finns en blandning av människor från olika kulturer eller bakgrund.

Bra utbud av gång- och cykelvägar

Flertalet ger ett högt betyg till utbudet av gång- och cykelvägar samt trafiksäkerheten på dessa, något som också ligger över rikets snitt. Det är enkelt att transportera sig med bil men svårare att använda kollektivtrafik till vardagliga resor.

Många ger förskolan ett högt betyg, fler än i riket. Däremot är det ett sämre resultat för grund- och gymnasieskolan, ett betyg som också ligger lägre än riket.

Bibliotekets utbud av böcker och tidskrifter får ett högt betyg, framför allt det digitala utbudet. Betyget är även högre än riket. Däremot ger många ett lågt betyg till det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen.

Mindre nöjda med insyn och underhåll

Många Fagerstabor ger ett lågt betyg till möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, lägre än riket. Även förtroendet för politiker i riksdagen är relativt lågt.

Jämfört med riket är Fagerstaborna även mindre nöjda med underhållet av den offentliga miljön, såsom skötsel av vägar och snöröjning. Hämtning av hushållsavfall får ett högt betyg, högre än riket, liksom utbudet av återvinningscentraler.

Flertalet otrygga när det är mörkt

64 procent av Fagerstaborna ger ett högt betyg till frågan om hur trygg man känner sig utomhus när det är mörkt, jämfört med rikets 75 procent. Vi är även mer oroliga än riket för att utsättas för olika typer av brott.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning genomfördes i Fagersta mellan augusti och november 2022. Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval på 1 200 personer som är 18 år eller äldre. Andelen som svarande var 356 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent. 137 kommuner i Sverige deltog i undersökningen.

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test