Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Trygghetsplats

Trygghetsplats används när anhörigvårdaren blir sjuk och inte längre kan vårda den andra partnern i bostaden. Blir den som har beviljad trygghetsplats sjuk ska den personen söka vård på lasarett.

Ansökan om bistånd

Tjänstgörande sjuksköterska verkställer att den som har en trygghetsplats kan komma när kontakt sker med kommunen samt vart placeringen blir.

Kund som tas emot på en trygghetsplats, får en plats där det finns en säng ledig och placeringen kan behöva ändras nästkommande vardag utifrån verksamhetens behov.

Den som är beviljad trygghetsplats samt närmast anhörig ansvarar för att informera övriga anhöriga hur kontakt tas med kommunen när behovet av trygghetsplats uppstår

Man ansöker om trygghetplats och biståndshandläggare prövar och utreder behovet. Kontakta biståndshandläggare via Fagersta kommuns växel 0223-440 00 eller ansöka via e-tjänst.

Kontakt

Fagersta kommun växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00