Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Motorcykel

Fordons- och transportprogrammet

En utbildning av hög kvalitet i en bransch som skriker efter arbetskraft! Sedan hösten 2020 har utbildningen moderniserats och anpassats efter bilindustrins nya teknik.

Fordons- och transportprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Utbildningen är av hög kvalitet och ger dig breda kunskaper och du kommer ut till en arbetsmarknad som verkligen behöver fler fordonstekniker.

År 1 på programmet är kurserna gemensamma oberoende av vilken inriktning du sedan väljer till år 2.

År 2 inriktning personbil där får du utbildning till att arbeta som till exempel kundmottagare, mekaniker eller besiktningspersonal.

Du vet väl att man kan läsa och få grundläggande högskolebehörighet hos oss på fordons- och transportprogrammet, genom att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6.

Framtid

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort mekanikerjobben allt mer kvalificerade. I dag är det stor efterfrågan på kompetent personal i motorbranschen och möjligheterna till att få arbete direkt efter utbildning är mycket goda. Därtill kan läggas att det är bra lönevillkor och även en trygg framtidsbransch till att ”starta eget”.

Utbildningen på fordons- och transportprogrammet har blivit bredare vilket gör att DU kan få jobb inom nuvarande industrin samt gruvdrift.

Nyheter

Utvecklingen av nya tekniker inom bilindustrin går fort. På senare år har det blivit allt vanligare med bilar som drivs av elmotorer eller kombinationer av el- och förbränningsmotorer (så kallade hybrider).

För att möta denna utveckling har Fordons- och transportprogrammet på Brinellskolan förnyats 2020. Eleverna kommer i fortsättningen utöver att studera reparation av traditionella fordon även att lära sig reparation och felsökning av moderna el- och hybridfordon.

Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och att ge eleverna bättre förutsättningar att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Kontakt

Välkomna till oss på Fordons- och transportprogrammet

Ring Kjell Lundmark på 0223-447 25