Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Också kallad Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen uppdateras varje år. Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Rektorn är ansvarig för likabehandlingsarbetet på Mariaskolan. Resurspedagogen är kontaktperson för likabehandlingsfrågor och träffar också kamratstödjarna. Likabehandlingsfrågor är en fast punkt på Elevhälsoteamets möten.

Mariaskolans likabehandlingsplan utvärderas varje läsår och utifrån resultatet upprättas en ny plan. Vid diskriminering, trakasserier eller kränkningar följer vi skolans arbetsgång för att utreda och åtgärda dessa punkter.

Har ni synpunkter, frågor eller något ni funderar över, tveka inte att ringa eller maila. 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för läsåret 2022/2023 Pdf, 355.6 kB.