Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Integration

Vi arbetar för att du så snabbt som möjligt ska kunna kan etablera dig i samhället.

Hälsande händer i olika hudfärger med grå bakgrund.

Du får hjälp av kommunen med till exempel:

  • Bostad
  • Samhällsinformation
  • Svenska för invandrare
  • Skolundervisning
  • Barnomsorg
  • Sociala insatser

Arbete

För att du lättare ska kunna få ett arbete har Arbetsförmedlingen ansvaret för introduktionen av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunen och olika myndigheter.

Servicecenter

Arbetsförmedlingen

Information om Sverige

Information om Sverige vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Information om Sverige

Så fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl vänder sig till Migrationsverket.

Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

När man söker asyl i Sverige hänvisas man vanligen först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl och bor hos släktingar i eget boende i kommunerna. Där har Migrationsverket det fulla ansvaret.

Migrationsverket

I Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunerna ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, SFI) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid. I Fagersta är det Radix som nyanlända vänder sig till för samhällsorientering och till NVU för SFI studier. Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Fagersta och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Samhällsguider

Verksamheten med samhällsguider ger ett sätt för nyanlända flyktingar och Fagerstabor att mötas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Att vara guide åt en flykting eller en flyktingfamilj är ett spännande och utvecklande sätt att lära känna människor från andra länder och få en inblick i nya kulturer.

Som guide ställer du upp som frivillig och oavlönad kontaktperson. Du fungerar som en länk och brobyggare till det svenska samhället. Ni bestämmer själva när, var och hur ni ska träffas och vad ni ska göra. Kontakten ska passa er båda och bygga på ett ömsesidigt utbyte – ni kan kanske laga mat och äta tillsammans eller gå på en promenad?

Alla kan bli guider, såväl unga som äldre personer, med eller utan barn, som vill lära känna människor från andra länder och dela med sig av sin tid, sin medmänsklighet och sina kunskaper om Sverige.

En matchning görs utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt önskemål. Integrationsenheten hjälper till att starta upp kontakten mellan er, därefter sköter ni kontakten själva. Kontakten är frivillig och du kan välja att avsluta den när som helst.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test