Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
En lekaplsts med gungställning, rött tegelhus i bakgrunden

Ugglan

Förskolan har nyrustade lokaler med två stora lekhallar. Gården är kuperad och utmanar till många olika lekar.

Planeringsdagar

Följande dagar har förskolan planeringsdagar och är stängd! Då erbjuds vårdnadshavare som har behov, plats på annan förskola i området.
Fyll i på lämna/hämta om ni är i behov av barnomsorg eller om barnen är lediga dessa dagar.

Måndag 13 maj 2024

Kontakt

Parkvägen 29, 737 31 Fagersta
Rektor: Anna-Maja Holst
E-post: maja.holst@edu.fagersta.se

Kontaktpolitiker: Peter Lilja, Alexander Sjöström

Avdelningar

Ugglan har fyra avdelningar:

  • Norrgården ett till tre år
  • Sörgården ett till tre år
  • Mellangården tre till fem år
  • Östangården tre till fem år

Förskolan ligger i ett lugnt villaområde, precis intill Granströms berg och en stor skog. Personalen på Sörgården och Östangården roterar mellan två avdelningar.

Förskolan Ugglans lokaler är anpassade för att bedriva en förskola med fokus på barnets tillgänglighet och självständighet. Ugglan är omtalad för sin höga närvaro av pedagoger, tydliga rutiner i vardagen och barnet i fokus.

Avdelningarna på båda sidorna samarbetar med varandra dagligen. På varje sida finns en gemensam lekhall som ger möjlighet till stort utrymme för nya kontakter varje dag. Förskolan har ett bra samarbete med daglig kontakt och gemensamma aktiviteter. Vi värnar om samhörighet, trygghet och anknytning. Vi vill att alla ska känna sig välkomna som de är och känna trygghet till alla pedagogoer.

En dag på förskolan Ugglan:


6.15-7.25 Morgonjour på Mellangården
7.25 Går vi över till respektive avdelning
8.00-8.45 Frukost
8.45-9.15 Fri lek
ca 9.15 Samling med frukt
9.30-11.00 Olika aktiviteter och temaarbeten/projekt
ca 11.00 eventuellt samling
11.30-12.00 Lunch
ca 12.00 Sagostund/återhämtning
12.30-14.00 Inne/utelek
14.30-15.00 Mellanmål
från 15.00 och framåt - Fri lek
16.30 går vi över till kvällsjouren

Sociala medier

Östangården, Norrgården och Mellangården har instagramkonton där vi lägger upp bilder på vardagen på avdelningarna.

Östangårdens instagram heter: ugglan_ostangarden
Norrgårdens instagram heter: ugglan_norrgarden
Mellangårdens instagram heter: ugglan_mellangarden
Sörgårdens instagram heter: ugglan_sorgarden

Telefonnummer

Norrgården 0223-443 05
Mellangården 0223-445 26
Östangården 0223-443 04
Sörgården 0223-445 25
Rektor: 0223-443 03

Ansök om förskoleplats