Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för all social verksamhet i kommunen: äldreomsorg, LSS/psykiatri, viss sjukvård, individ- och familjeomsorg samt försörjning och arbete. Dessutom ansvarar nämnden för handläggningen av kommunens uppgifter som rör serveringstillstånd enligt alkohollagstiftningen.

Socialnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare valda av kommunfullmäktige. Det finns även ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter:
Niclas Bergström (S)
Kristina Hellman (L)
Päivi Kirsilä (V)
Bertil Fredriksson (SD)
Lena Eldståhl (S)
Solfrid Libäck-Lundstedt (M)
Leyla Chabbani (V)
Dag Seland (SD)
Mikael Puranen (S)


Ersättare:
Birgitta Johansson (S)
Sebastian Frännfors (C)
Eigil Nielsen (V)
Jessica Lindström (SD)
Arne Nordqvist (S)

Ordförande Niclas Bergström kan kontaktas på niclas.bergstrom@fagersta.se och 072-2072624.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test