Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Arbeta inom vård & omsorg

Kanske är det just dig vi söker! Välkommen till ett meningsfullt arbete och en toppenbra arbetsplats där vi värdesätter samarbete, trygghet, ansvar och respekt.

Vi söker dig som vill ha ett av Sveriges viktigaste jobb, där du kan göra skillnad varje dag för människor.

STAR

97,7 % av våra semestervikarier kunde tänka sig att fortsätta arbeta inom vård och omsorg. 88,1 % kunde rekommendera Fagersta kommun som arbetsgivare till någon annan.

Det är ett resultat som vi är stolta över.

När du arbetar hos oss så kommer du mötas av omväxlande, ansvarsfulla, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi arbetar tillsammans men med ett stort individuellt ansvar som innebär att man ska bevara en människas integritet och självkänsla.

Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med att stödja och hjälpa människor i livets olika skeenden samt har ett gott bemötande såväl till kunden som till kollegor. Du ska vara lyhörd, flexibel, serviceinriktad samt kunna arbeta både i team och ta eget ansvar.

I samband med att du påbörjar ditt arbete blir du kallad till en utbildningsdag som ingår i vård- och omsorgsavdelningens introduktionspaket och du får även introduktion på din arbetsplats.

För att arbeta inom vård- och omsorgsavdelningen så ska du ha fyllt 18 år. Dokumentation sker av alla insatser som utförs vilket kräver goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt god datorvana. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet där bemötande och värdegrund ska genomsyra allt arbete som utförs i alla våra verksamheter.

ett arbete som både blir roligt, sorgligt och kanske lite vemodigt ibland men det kommer aldrig någonsin att bli tråkigt. Detta kan vara din väg in i arbetslivet och en möjlighet att bredda din kompetens.

Arbetsuppgifter

Det är svårt att kortfattat beskriva arbetet inom vård- och omsorg då varje verksamhet och individuella kunder innebär olika rutiner, arbetssätt och arbetsuppgifter. Som vård- och omsorgspersonal arbetar du närmast kunden och i ditt arbete ingår stöd i allt det vardagliga. Daglig omvårdnad, där det bland annat ingår det mest personliga, som att till exempel hjälpa någon att tvätta nedre hygien, vara ett stöd i vardagen, samtala, delta vid aktiviteter och träning samt dokumentera. Ibland är arbetsuppgifterna kombinerade med att överlämna läkemedel utifrån utbildning och delegering av sjuksköterska. All omvårdnad och dagligt stöd i sin vardag grundar sig på kundens individuella behov. Målet med vården är att kunden ska få en meningsfull och trygg tillvaro som genomsyras av goda känslor, bra bemötande samt ges möjlighet till delaktighet.

Vård- & omsorgsavdelningens olika verksamheter

Hemtjänsten är uppdelad i flera hemtjänstområden, ett hemstödsteam samt nattpatrull. Kunden i hemtjänsten har ett varierande behov av omvårdnad, träning och stöd i sin vardag. Krav på körkort.

Kunder på servicehus har ett varierat behov av omvårdnad, träning och stöd i sin vardag. I verksamhetens arbete ingår även dagliga aktiviteter, utevistelse samt egen tid med näransvarig.

Kunder på vårdboende har ett stort omvårdnadsbehov samt behov av träning och stöd i sin vardag dygnet runt. I verksamhetens arbete ingår även dagliga aktiviteter, utevistelse samt egen tid med näransvarig.

Kunder inom demensvården har varierande behov av stöd i sin vardag då deras sjukdom gör att de lider av kognitiv svikt. Stor vikt läggs på ett individuellt anpassat bemötande för att möta personen i vardagen.

Målet med aktiviteterna på dagverksamheten är till för att stödja deltagarnas förmågor och riktar sig i huvudsak till dem som bor i eget boende.

Verksamheten är uppbyggd utifrån grupp- och serviceboenden samt korttidsboende för barn och ungdomar, personlig assistans samt daglig verksamhet. Din uppgift är att stödja individen vid hushållssysslor, arbetslik sysselsättning, kommunikation, personlig hygien, planering samt deltagande i aktiviteter med mera.

Verksamheten är uppbyggd utifrån gruppbostäder samt dagverksamhet. Här möter du människor i olika åldrar, med olika förmågor och uttryckssätt som med vår hjälp kan leva ett så självständigt liv som möjligt i vardagen.

Är en arbetsgrupp där man arbetar i verksamheterna inom hela vård och omsorg. Krav på körkort.

Vi hoppas att du vill bli en medarbetare inom vård- och omsorgsavdelningen!

Lediga tjänster finns här:

Lediga tjänster

Du skickar in din ansökan digitalt.

Intresseanmälan arbete inom vård & omsorg

Om du är intresserad av att jobba som timavlönad inom vård och omsorg kan du skicka in din intresseanmälan här:

Intresseanmälan arbete inom vård & omsorg

Vid eventuella frågor kontakta:

Rekryteringsansvarig
Linda Smedberg
0223-445 90
linda.smedberg@fagersta.se

Rekryteringsgruppen
sommarvikarier.vardochomsorg@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test